• Announcements

  Shuttle Bus Reservation Confirmation

  岳阳路发车地点:上海市徐汇区岳阳路320号大门口,请按车号上车。
  浦东机场发车地点:浦东机场2号航站楼1楼大巴停车场

  29th June, 1 pm, Yueyang Road 320, Shanghai -> Hangzhou

   

  岳阳路发车地点:上海市徐汇区岳阳路320号大门口,请按车号上车。

  1号车:
  Guangxun Meng       李梓番                       吴季波                         Bin Zhao   
  杨卓                          高栋                           郭旺昕                         李飞  
  刘文明                      Chuanhuai Deng        Guangxing Wang         Kunyan He
  Lan Wang                 姚超                           Chao Peng                   黄世超      
  寿彩华                      李党生                       Wencheng Zhu            Zhu Jinwei
  陈章成                      应浩                           Liting Zheng                 宋高洁      
  叶维萍                      程磊                           王万晓                         宇文辉      
  李亚群                      宋乐乐                       Su Xianbin                    李爽  
  王楠                          Zhang Shicheng         陈思远                         王智超      
  Dianfan Li                  王纲                           Naihe Jing                    Yang Daping   
  朱晓亮                      居相春                       杨其元                         梅馨予      
  任丹青                      王勤英                       李杰                             季智健      
  王玉霞                      余蒙                          

  2号车:
  廖光勇                      张英                           Yu Zheng                     陶平冬      
  段一民                      张轲                           耿阿俊                         张劲松      
  Bin Li (李斌)               刘锡洋                       白蓝月                         翁壮锋      
  董雪                          韩记昌                       强敏                             常人绪      
  王兰                          张海佼                       Dong Gao                    Shushu Jiang   
  杨涛                          岑超超                       李琦                             杨昊楠      
  刘凯雯                      陈子璇                       Lu Yang                       江舸  
  李峰                          崔文豪                       Wenlin Xu                    姜旭  
  Zheng Fujun              徐华 等 15人            Yun Qiu                      

  29th June, 12 noon, Pudong Airport (PVG)->Hangzhou

  Jing Ma                     Jun Zheng                  Liu Qiang                     Min Zhuang     
  Sun Weiping              艾申建                       Weiwen Long (龙伟文)

  29th June, 3 pm, Pudong Airport (PVG)->Hangzhou

  Chenqing                  huanhu zhu                Hui-Chen Lu                Po Ching Chang     
  巩媛媛                      李娜                           卢婷                             潘紫薇      
  杨依颖                      张召然                       朱孟楠                        

  29th June, 6 pm, Pudong Airport (PVG)->Hangzhou

  Changsheng Zhao     吴昀珂                        Hong Jiang                  Jindan Yu等4人    
  Qiou Wei                   Weihang Chai             Xin Liu                         Zhong-Ru Xie  

  29th June, 9 pm, Pudong Airport (PVG)->Hangzhou

  Li Wentao                  Xiaolan Zhao              全舒                             Dr. Weissman
  刘族凯

  3rd July, 1 pm, Hangzhou -> Yueyang Road 320, Shanghai

  Bin Li 李斌                Chao Peng                 Chuaihuai Deng           Dianfan Li 
  Dong Gao                 Guangxing Wang       Guangxun                    Kunyan He
  Lan Wang                 Shushu Jiang              Su Xianbin                    Wenliang Li(李文良)
  Wenlin Xu                 Yu Zheng                   zhang shicheng            Zhong-Ru Xie  
  zhu jinwei                  白蓝月                       岑超超                         陈思远      
  陈章成                      陈子璇                       董雪                             段一民      
  高栋                          耿阿俊                       郭旺昕                         韩记昌      
  季智健                      景乃禾                       李党生                         李飞  
  李琦                          李爽                           李亚群                         廖光勇      
  刘凯雯                      刘文明                       刘锡洋                         梅馨予      
  强敏                          寿彩华                       宋高洁                         陶平冬      
  王兰                          王楠                           王勤英                         王万晓      
  王玉霞                      王智超                       翁壮锋                         吴季波      
  徐华等6人                杨昊楠                       杨其元                         杨涛  
  杨卓                          姚超                           叶维萍                         应浩  
  余蒙                          宇文辉                       张海佼                         张劲松      
  张轲                          郑福军                       朱晓亮                         李梓番      
  赵琳琳                      欧阳波                       董颖                             Bin Zhao   
  李杰                          Dong-Er Zhang

  3rd July, 1 pm, Hangzhou->Pudong Airport (PVG)

  Chenqing                  Chun Peng                 Jianming Hu                 Jun Zheng
  Junmin Peng             Li Wentao                   Liu Qiang                     Min Zhuang     
  Sun Weiping              巩媛媛                       李娜                             刘族凯      
  卢婷                          潘紫薇                       杨依颖                         张召然      
  朱孟楠