• Advisory Committee
  • Xiaofeng Cao*
  • Xuetao Cao
  • Yung-Chi Tommy Cheng
  • Saijuan Chen*
  • Xiaoya Chen
  • Xuemei Chen*
  • Jing Cheng
  • Xiangdong Fu
  • Fuchu He
  • Mien-Chie Hung
  • Li Jin
  • Lin Li
  • Peng Li*
  • Jiayang Li
  • Wenhua Lee
  • Horace Loh
  • Yi Rao
  • Zihe Rao
  • Yongfeng Shang
  • Yigong Shi
  • Yunyu Shi
  • Hongyang Wang*
  • Xiaofan Wang
  • Xiaodong Wang
  • Hao Wu*
  • Hong Wu*
  • Cheng-Wen Ken Wu
  • Sunney Xie
  • Zhihong Xu
  • Wei Yang*
  • Banchi Yang
  • Pan-Chyr Yang
  • Nancy Ip*
  • Dihua Yu*
  • Jian Kang Zhu
  • Junying Yuan*
  • Yixin Zeng

  * Female

  Scientific program committee

  North America
  Yang Shi (president), Lin Mei (chair), Xi He, Ming-Chie Hung, Hai-Fan Lin, Li-Huei Tsai, Yu-tian Wang, Kang Zhang

  Mainland
  Xin-Hua Feng, Xiaolong Liu, Yi Sun, Guoliang Xu, Nieng Yan,

  Hong Kong
  Ming-Jie Zhang

  Taiwan
  Yi-Ping Hsueh